Izbornik Zatvoriti

Časopis NOEMA

POZIV ZA SARADNJU NA 9. BROJU ČASOPISA

ISSN: 2490-2470
e-ISSN: 2637-3130
UDK: 009+1/3

Impressum
Uputstvo autorima

U časopisu Noema objavljuju se originalni, ranije neobjavljeni radovi iz područja društvenih i humanističkih nauka ili sa njima povezanih oblasti (interdisciplinarni radovi).

S ciljem afirmacije mladih i talentovanih istraživača i njihove bliže saradnja na temama koje su od značaja za razumijevanje savremenih društvenih i političkih procesa u centru pažnje uređivačke politike časopisa nalaze se studenti doktorskih studija društvenih i humanističkih nauka. U kontekstu uređivačkih politika časopisa koji se bave istim ili sličnim temama, ovakva uređivačka politika časopisa Noema čini ovaj časopis jedinstvenim u našem okruženju.

Svaki rad podliježe recenzentskom postupku. Recenzirani članci se prihvataju za objavljivanje na osnovu najmanje dvije pozitivne recenzije. Recenzentski postupak se provodi po principu „dvostruke slijepe“ recenzije, tj. identitet autora je nepoznat recenzentu, a identitet recenzenta je nepoznat autoru. Takođe, identitet recenzenata ostaje nepoznat javnosti.

Recenzirani radovi se svrstavaju u sledeće kategorije:

  • Originalan naučni članak načelno je organizovan po shemi IMRAD za eksperimentalna istraživanja ili na deskriptivan način za deskriptivna naučna područja, u kome se prvi put publikuje tekst o rezultatima sopstvenog istraživanja ostvarenog primjenom naučnih metoda, koje su tekstualno opisane i koje omogućavaju da se istraživanje po potrebi ponovi, a utvrđene činjenice provjere.
  • Pregledni naučni članak predstavlja pregled najnovijih radova o određenom predmetnom području sa ciljem da se već publikovane informacije sažmu, analiziraju, evaluiraju ili sintetizuju, te donosi nove sinteze koje takođe obavezno uključuju rezultate sopstvenog istraživanja autora.
  • Kratko ili prethodno saopštenje je rad, ali manjeg obima ili preliminarnog karaktera, u kojem neki elementi IMRAD-a mogu biti ispušteni, a radi se o sažetom iznošenju rezultata završenog izvornog istraživačkog rada ili članka koji je u nastajanju (engl. Working Paper).
  • Naučna kritika, odnosno polemika ili osvrt je rasprava na određenu naučnu temu, zasnovana isključivo na naučnoj argumentaciji, u kojoj autor dokazuje ispravnost određenog kriterijuma svoga mišljenja, odnosno potvrđuje ili pobija nalaze drugih autora.

OSTALI PRILOZI

Pored kategorizovanih radova, časopis objavljuje i nekategorizovane radove, odnosno prikaze i recenzije relevantih naučnih djela iz područja koje časopis pokriva koja su objavljena u zemlji i inostranstvu u prethodne dvije godine, književne priloge kraće forme, polemike, prevode, intervjue, izvještaje, kao i druge vrste priloga prema potrebi.