Изборник Затворити

Impressum

Издавач/Publisher

Филозофски факултет Бања Лука

Суиздавач/Copublisher

Савез студената Филозофског факултета Бања Лука

Главни и одговорни уредник/Editor-in-Chief

мр Мирослав Галић

Извршни уредник/Executive Editor

Александар Вучковић, ма

Уредништво/Editorial Board

проф. др Милена Карапетровић; доц. др Матеј Савић; доц. др Саша Лакета; доц. др Горан Стојановић; доц. др Светлана Боројевић; мр Мирослав Галић, Александар Дуроњић, ма; Александра Савић, ма; Растко Лончар, ма; Дејан Дошлић, ма; Александар Вучковић, ма; Никола Богићевић