Изборник Затворити

Позив за сарадњу на 9. броју

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА
И САВЕЗ СТУДЕНАТА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

Објављују позив

За сарадњу на припреми деветог броја часописа за друштвену и хуманистичку мисао Ноема, на тему

МОДЕРНА, ПОСТМОДЕРНА И ШТА ПОСЛИЈЕ

Поштовани пријатељи и колеге,

Након успјешно реализованих осам бројева часописа Ноема, позивамо вас да се придружите стварању наредног,  чија је тема МОДЕРНА, ПОСТМОДЕРНА И ШТА ПОСЛИЈЕ.
Као хуманисти, суочени смо са акумулацијом развоја људског мишљења кроз историју, никада у потпуности могући да са апсолутном сигурношћу одбацимо искуства ранијих времена, а слободни да их комбинујемо, супротстављамо и поредимо са онима која су уследила. Циљ оваквог, вечитог освртања и ношења искуства прошлости јесте, свакако, дефинисање и обликовање духа цивилизације у оном степену у ком се затичемо у времену и простору.
Живећи на постјугословенском простору, суочени смо, истовремено, са императивом решавања различитих националних питања, као и тежњом да усвојимо вредности нових, друштава на која се спољнополитички угледамо. Суштински посматрано, рефлекси проблема који су постојали на овом простору од, практично, краја XIX века – у већој или мањој мери – данас су осетни као суочавање са остацима идентитетских чинилаца схватања модерног доба, док, са друге стране, стоје они идентитетски чиниоци који су у директном сукобу са епохом која је претходила.
Наша је жеља да, ангажујући размишљања из различитих поља хуманистичких наука, покушамо да пронађемо одговоре на следећа питања: које су то вредности модерног и постмодерног доба које се – у сукобу замишљене тезе и антитезе – могу усвојити, до које мере и на који начин, а у циљу превазилажења кризе хуманистичких наука? Које институције можемо звати модерним и у којој мјери и да ли се постмодерна отима институционализацији? Да ли дихотомија модерно/постмодерно утиче на савремена поимања религије, науке, економије? Можемо ли уопште говорити о историјској линеарности када су модерна и постмодерна у питању? На који начин се овај проблем манифестује у хуманистичким наукама, како на нашем, тако и на глобалном плану? Да ли је уопште могуће доћи до синтезе оних вредности модерног и постмодерног доба, а која би омогућила даљи развој цивилизацијске мисли? До које мере људска стварност негира вредности савремене хуманистичке мисли? Koje су то специфичности нашег поднебља у судару два система вредности и која су могућа решења?

Надамо се да су вам ова питања интригантна, те да ће пробудити исто или слично интересовање као за прошле бројеве. У то име, уредништво Ноеме нада се да ћемо и овим бројем одговорити на изазове и, наравно, отворити нове теме.

Сваки рад пролази двоструку слијепу рецензију од стране два рецензента који су стручњаци у предметној области.

Радови се шаљу на имејл адресу: noema@ff.unibl.org.
Први рок за слање завршне верзије је 01. 08. 2020. године.
Други рок за слање завршне верзије је 01. 12. 2020. године.

Радујемо се будућој сарадњи.

Уредништво