Izbornik Zatvoriti

Poziv za saradnju na 9. broju

FILOZOFSKI FAKULTET BANJA LUKA
I SAVEZ STUDENATA FILOZOFSKOG FAKULTETA

Objavljuju poziv

Za saradnju na pripremi devetog broja časopisa za društvenu i humanističku misao Noema, na temu

MODERNA, POSTMODERNA I ŠTA POSLIJE

Poštovani prijatelji i kolege,

Nakon uspješno realizovanih osam brojeva časopisa Noema, pozivamo vas da se pridružite stvaranju narednog,  čija je tema MODERNA, POSTMODERNA I ŠTA POSLIJE.
Kao humanisti, suočeni smo sa akumulacijom razvoja ljudskog mišljenja kroz istoriju, nikada u potpunosti mogući da sa apsolutnom sigurnošću odbacimo iskustva ranijih vremena, a slobodni da ih kombinujemo, suprotstavljamo i poredimo sa onima koja su usledila. Cilj ovakvog, večitog osvrtanja i nošenja iskustva prošlosti jeste, svakako, definisanje i oblikovanje duha civilizacije u onom stepenu u kom se zatičemo u vremenu i prostoru.
Živeći na postjugoslovenskom prostoru, suočeni smo, istovremeno, sa imperativom rešavanja različitih nacionalnih pitanja, kao i težnjom da usvojimo vrednosti novih, društava na koja se spoljnopolitički ugledamo. Suštinski posmatrano, refleksi problema koji su postojali na ovom prostoru od, praktično, kraja XIX veka – u većoj ili manjoj meri – danas su osetni kao suočavanje sa ostacima identitetskih činilaca shvatanja modernog doba, dok, sa druge strane, stoje oni identitetski činioci koji su u direktnom sukobu sa epohom koja je prethodila.
Naša je želja da, angažujući razmišljanja iz različitih polja humanističkih nauka, pokušamo da pronađemo odgovore na sledeća pitanja: koje su to vrednosti modernog i postmodernog doba koje se – u sukobu zamišljene teze i antiteze – mogu usvojiti, do koje mere i na koji način, a u cilju prevazilaženja krize humanističkih nauka? Koje institucije možemo zvati modernim i u kojoj mjeri i da li se postmoderna otima institucionalizaciji? Da li dihotomija moderno/postmoderno utiče na savremena poimanja religije, nauke, ekonomije? Možemo li uopšte govoriti o istorijskoj linearnosti kada su moderna i postmoderna u pitanju? Na koji način se ovaj problem manifestuje u humanističkim naukama, kako na našem, tako i na globalnom planu? Da li je uopšte moguće doći do sinteze onih vrednosti modernog i postmodernog doba, a koja bi omogućila dalji razvoj civilizacijske misli? Do koje mere ljudska stvarnost negira vrednosti savremene humanističke misli? Koje su to specifičnosti našeg podneblja u sudaru dva sistema vrednosti i koja su moguća rešenja?

Nadamo se da su vam ova pitanja intrigantna, te da će probuditi isto ili slično interesovanje kao za prošle brojeve. U to ime, uredništvo Noeme nada se da ćemo i ovim brojem odgovoriti na izazove i, naravno, otvoriti nove teme.

Svaki rad prolazi dvostruku slijepu recenziju od strane dva recenzenta koji su stručnjaci u predmetnoj oblasti.

Radovi se šalju na imejl adresu: noema@ff.unibl.org.
Prvi rok za slanje završne verzije je 01. 08. 2020. godine.
Drugi rok za slanje završne verzije je 01. 12. 2020. godine.

Radujemo se budućoj saradnji.

Uredništvo