Izbornik Zatvoriti

NOEMA 8 (2020)

TEMA BROJA: BUDUĆNOST SLOBODE

Igor Janković: Slobodna volja kao „modus operandi“ samosvesti
Andrija Jurić: Sloboda volje kroz prizmu filozofije duha
Jelena Raca: Sloboda kao motiv u dubrovačkim renesansnim i baroknim dramama

AUTORSKI RADOVI

Nikola Bogićević: Realistička ontologija Bruna Latoura i Manuela DeLande
Maja Vidović: Svetosavski zavjet srpskog naroda pod turskom vlašću

PREVOD

Sajmon Blekburn: O istini

PRIKAZI/OSVRTI/RECENZIJE

Jelena Raca: Prikaz knjige Slavka Petakovića Satira i satirično u dubrovačkoj poeziji prosvetiteljstva
Tamara Petković: Prijedlozi za suočavanje sa problemom vršnjačkog nasilja
Aleksandra Savić: Zašto se kaže laže kao pas?
Rastko Lončar: „Zimi, zimi, zom” – za dve osobe

KNJIŽEVNOST

Dušan Karabasil: Noć, Sirija, Istorija
Dušan Karabasil: Altamira
Irena Plaović: Uvek i svuda
Katarina Pantović: Letnji raspored nameštaja
Vanja Kovačić: Geanka
Mihail Gerasimov: * * *

IZVJEŠTAJI

Maja Vidović: Izvještaj sa promocije knjige „Mitovi srpske istorije“, istoričara Dejana Ristića, u organizaciji Kluba istoričara „Posavina“
Aleksandar Vučković: AYN RAND CONFERENCE EUROPE 2020. Reason, Purpose and Self-Esteem: Keys to a Better Life and Society
Tamara Petković: Izvještaj sa promocije knjige „Migranti i mi – Sociopsihološka analiza uzajamne percepcije“
Aleksandar Vučković: Studentska konferencija „Studenti u susret nauci“. Sesija za humanističke nauke
Andrija Jurić: 6. Regionalni studentski simpozijum društvenih i humanističkih nauka: Izazovi društvenih i humanističkih znanosti u 21. stoljeću
Aleksandra Savić: „Priče iz komšiluka“ i radionica sa Miljenkom Jergovićem