Izbornik Zatvoriti

Poziv za dostavu radova za 8. broj

FILOZOFSKI FAKULTET BANJA LUKA I
SAVEZ STUDENATA FILOZOFSKOG FAKULTETA

Objavljuju poziv

Za saradnju na osmom broju časopisa za društvenu i humanističku misao Noema, na temu BUDUĆNOST SLOBODE

Poštovani prijatelji i kolege,

Nakon uspješno realizovanih sedam brojeva časopisa Noema, pozivamo vas da se pridružite stvaranju narednog izdanja našeg časopisa, čija tema je ovoga puta – sloboda.

Pojam slobode predstavlja ključni pojam oko koje se gradila zapadnoevropska, a posljedično i svjetska, društveno-politička teorija. Različiti koncepti i poimanja ovoga pojma doveli su do različitih teorijskih i praktičnih pristupa izgradnji društvenih institucija koji su imali dalekosežne uticaje na istorijski razvoj čovječanstva.

Pojam slobode, svakako, ima i svoju predistoriju. Još od antičkih vremena je shvatanje slobode određivalo ko može participirati u političkom životu zajednice, a kome će ta participacija biti uskraćena. Upravo će istorijski razvoj promišljanja slobode biti vodeća generativna sila uspostavljanja novih društvenih odnosa čija genealogija će i dovesti do savremenog liberalizma i demokratije kao neupitne osnove savremene društveno-političke zajednice.

Ono o čemu želimo govoriti u ovom broju jeste – kakva je budućnost slobode, ukoliko ovaj pojam shvatimo kao evolutivan? Da li je savremenim odnosom prema slobodi zagarantovan hod ka sve slobodnijem društvu ili nas istorija upozorava na oprez? Da li je u kontekstu savremenih, kako praktičnih tako i teorijskih, društvenih i političkih kretanja sloboda nešto što je zaista zadobijeno i kreće se prema „još više sobode“ ili postoje sile koje prijete da je ograniče i pretvore u vlastitu suprotnost?

Ovom pitanju možemo pristupati sa različitih pozicija i iz perspektive različitih disciplina:

  • Koliko nam istorijski razvoj teorija i praksi političkog života može ukazati na prirodu slobode, njenu temeljnost, stabilnost ili pak varljivost?
  • Na koji način naše unutrašnje, psihičko, odnošenje prema slobodi pokazuje svoje dejstvo na njene spoljašnje manifestacije?
  • Da li sloboda predstavlja fundamentalnu osnovu ljudskog bitka iz koje izrasta i sam pojam čovjeka, ili je u pitanju proces zadobijanja slobode prije nego razvijanja potencije koja je upisana u ljudsku prirodu?
  • Garantuju li ljudske pravne i političke institucije slobodu ili se i u njihovim strukturama krije zlokobna prijetnja ropstva?
  • Kakav je odnos slobode i zakona? Da li je moguće imati zakone bez slobode i slobodu bez zakona?
  • Kakva je uloga religije i duhovnosti u zasnivanju slobodnog društva i slobodnog pojedinca u njemu?
  • Može li se govoriti o slobodnom društvu a da se ne govori o obrazovanju za slobodu? Da li je sloboda nešto što se zadobija znanjem i obrazovanjem ili ne?
  • Kakva je uloga ekonomskih odnosa u izgradnji slobodnih institucija? Šta je to „slobodno tržište“ i koliko je ono zaista slobodno?
  • Da li je sloboda stvaralaštva ono bez čega nije moguća ni politička sloboda, odnosno, ima li umjetnosti bez slobode i slobode bez umjetničkog stvaranja?

Na ova i brojna druga pitanja bi smo željeli odgovarati u novom broju časopisam te Vas pozivamo da nam u tome pomognete.

Nadamo se da su vam ova pitanja intrigantna, te da će probuditi isto ili slično interesovanje kao za prošle brojeve. U to ime, uredništvo Noeme nada se da ćemo i ovim brojem odgovoriti na izazove i, naravno, otvoriti nove teme.

Svaki rad prolazi dvostruko slijepu recenziju od strane dva recenzenta koji su stručnjaci u predmetnoj oblasti.

Radovi se šalju na e-mail adresu: noema@ff.unibl.org

Rok za slanje završne verzije je 01.12.2019. godine.

Radujemo se budućoj saradnji!

Uredništvo