Изборник Затворити

Позив за доставу радова за 7. број

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ БАЊА ЛУКА И
САВЕЗ СТУДЕНАТА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА


Објављују позив

За сарадњу на седмом броју часописа за друштвену и хуманистичку мисао Ноема, на тему ИЗАЗОВИ ПРАВДЕ.

Појмови правде и праведности на најдубљи начин прожимају све друштвене и хуманистичке дисциплине – филозофију и право, историју и социологију, умјетност и економију. Као такви, они пружају прилику да се са безбројних углова сагледавају савремни човјек и његово друштво.
Позивамо све заинтересоване да нам пошаљу своје радове који, између осталих, пропитују теме попут: односа права и правде, правде као врлине, постојања правде ван људских оквира, глобалне правде, принципа правде као регулатива политичке заједнице, историјског развоја појма правде, улоге умјетности у постизању правде, да ли су праведне инситуције гаранција праведних индивидуа, дистрибутивне и процедуралне правде… и бројних других.
Поред тематских радова, часопис прима и научне радове из подручја друштвених и хуманистичких наука који нису везани за темат броја.

Рок за доставу радова је 15.05.2019. године.

Радове достављати на електронску пошту редакције noema@ff.unibl.org

Упутства за ауторе