Izbornik Zatvoriti

Poziv za dostavu radova za 7. broj

FILOZOFSKI FAKULTET BANJA LUKA I
SAVEZ STUDENATA FILOZOFSKOG FAKULTETA


Objavljuju poziv

Za saradnju na sedmom broju časopisa za društvenu i humanističku misao Noema, na temu IZAZOVI PRAVDE.

Pojmovi pravde i pravednosti na najdublji način prožimaju sve društvene i humanističke discipline – filozofiju i pravo, istoriju i sociologiju, umjetnost i ekonomiju. Kao takvi, oni pružaju priliku da se sa bezbrojnih uglova sagledavaju savremni čovjek i njegovo društvo.
Pozivamo sve zainteresovane da nam pošalju svoje radove koji, između ostalih, propituju teme poput: odnosa prava i pravde, pravde kao vrline, postojanja pravde van ljudskih okvira, globalne pravde, principa pravde kao regulativa političke zajednice, istorijskog razvoja pojma pravde, uloge umjetnosti u postizanju pravde, da li su pravedne insitucije garancija pravednih individua, distributivne i proceduralne pravde… i brojnih drugih.
Pored tematskih radova, časopis prima i naučne radove iz područja društvenih i humanističkih nauka koji nisu vezani za temat broja.

Rok za dostavu radova je 15.05.2019. godine.

Radove dostavljati na elektronsku poštu redakcije noema@ff.unibl.org

Uputstva za autore