Изборник Затворити

ПОЗИВ ЗА САРАДЊУ у шестом броју часописа

САВЕЗ СТУДЕНАТА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

ОБЈАВЉУЈЕ ПОЗИВ

Поштовани пријатељи и колеге,

Послије веома успјешног првог тематског, а свеукупно петог броја Ноеме, позивамо вас да се придружите у стварању наредног издања нашег часописа. Понесени свеопштим интересом за обиљежавањем врло важне годишњице, сто година од завршетка Првог свјетског рата, одлучили смо да и Ноема испрати овај тренд. Међутим, како смо досад радили и у првом броју најавили, наше интересовање за овакве теме не исцрпљује се пуким спомињањем одређеног догађаја и његових околности, већ нас интересују дубљи узроци и његове импликације у свим сферама људског мишљења и дјеловања.
Узимајући у обзир претходно речено, тема ЕВРОПА – 100 ГОДИНА ПОСЛИЈЕ превасходно се односи на шири, културно-цивилизацијски смисао, а не само на уски геополитички простор којим је био обухваћен и чијем кругу ми припадамо. Дакле, позивамо све сараднике, како оне опробане у писању за наш часопис, тако и нове који свој пут крче криз науку, да заједнички анализирамо сљедеће тезе: како је Први свјетски рат доживљен у свим областима друштвених и хуманистичких наука; како годишњица овако важног догађаја чије се посљедице огледају у „дугом трајању“ утиче на формирање дискурса у политици и научне парадигме; је ли се поглед на Велики рат мијењао за вријеме минулог вијека и који је контекст тих промјена; да ли је перцепција оваквих догађаја свуда иста или она зависи од нације, политике, друштва и свеукупног односа према историји – ако није, постоји ли барем једно опште мјесто у науци, или поглед на ову тему зависи од сваког народа појединачно; јесу ли све културе сјећања исте и како се оне формирају (однос побједа–пораз); и на концу, стоји ли Европа, сто година послије, на темељима биполаритета и какав би тај двоколосјечни однос могао да буде?
Надамо се да су вам ова питања интригантна, те да ће пробудити исто или слично интересовање као за прошле бројеве, нарочито претходни. У то име, уредништво Ноеме нада се да ћемо и овим бројем одговорити на изазове и, наравно, отворити нове теме.
Сваки рад пролази рецензију од стране чланова уредништва и сарадника.
Радови се шаљу на имејл адресу casopis.noema@gmail.com.
Рок за слање завршне верзије је 15.11.2018. године.
Радујемо се будућој сарадњи!

Уредништво

УПУТСТВО АУТОРИМА

1. У посебном прилогу треба да се наведу и сљедећи подаци: име и презиме аутора, основни биографски подаци и електронска адреса.

2. Прилоге треба писати основним Times New Roman фонтом, величином слова 12, осим наслова.

3. Уз сваки стручни рад треба навести сажетак од највише 200 ријечи којим се указује на сврху рада, резултате и закључак. На крају сажетка неопходно је навести ,,кључне ријечи“.

4. Све референце (напомене, навођење извора, упућивање и слично) треба да стоје у фусноти, тако да не оптерећују читаоца у основном тексту.

5. Преглед извора и литературе навести иза текста.

6. Они аутори прилога који прођу рецензију накнадно ће морати доставити формулар којим
потврђују да је наведени прилог ауторски и да раније није нигдје објављиван.

Позивно_писмо